Dood lam in wei zet dierenpolitie op spoor dierenleed

woensdag 13 augustus 2014

Ermelo - Een melding over een dood schaap in een wei in het buitengebied van Ermelo heeft de dierenpolitie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op het spoor van ernstig dierenleed gezet. In een schuur werden de nodige koeien in een dikke laag mest aangetroffen terwijl het touw waarmee ze vastgebonden waren soms in de nek was gegroeid. Met een dierenarts zijn direct maatregelen getroffen. Tegen de veehouder wordt proces-verbaal opgemaakt.

De politie kreeg op vrijdag 8 augustus een melding van eengetuige die een dood schaap in een wei zag liggen. Een agent van dedierenpolitie stelde een onderzoek in, waarbij ook op het erf en in de stallenwerd gekeken. Zijn bevindingen waren schokkend en aanleiding om een controleurvan de NVWA te waarschuwen omdat de dieren bedrijfsmatig werden gehouden.

Mestvaalt

In de wei werd het dode lam aangetroffen en op het erf lag ernog n. Op het erf lag een enorme mestvaalt waarvan de mest en het mestvochtrijkelijk over het erf vloeiden. In de stallen stonden koeien in een dikke laagnatte mest.

Ingegroeide touwen

De koeien stonden zodanig met korte touwen vastgebonden, dat zijgeen natuurlijke lichaamshouding konden aannemen. Bij meerdere koeien waren detouwen in de nek gegroeid waardoor er vreselijke wonden waren ontstaan. Vanmeerdere koeien waren de hoeven onbekapt en zodanig lang, dat staan en lopenpijnlijk was en moeilijk ging. En koe had een bloedende hoefwond.

Dierenarts

Met behulp van een dierenarts van de NVWA is direct actieondernomen en zijn de dieren losgesneden. De dieren zijn in een wei gezet enmedisch verzorgd.

Bestuursdwang

De gemeente is op de hoogte gebracht en die laat Bestuursrechtin werking treden voor de opslag van de mest. Verder stelt de NVWA een verderonderzoek in en wordt er gecontroleerd of de dieren verzorgd blijven. Deveehouder wordt over de verwaarlozing gehoord en vervolgens wordt erproces-verbaal opgemaakt.

De in dit onderzoek gemaakte foto'szijn te schokkend en wordendaarom niet ter beschikking gesteld.

2014108274

bron: politie.nl | Categorie: dierenleed


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Harderwijk | 112 alarmeringen Harderwijk | Goedkoop Tanken in Harderwijk | Supermarkten in Harderwijk | Weerbericht Harderwijk